Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuş ve uzmanlık eğitimine İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde başlamıştır. Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı danışmanlığında hazırladığı “Benign vokal kord lezyonlarında Radyofonocerrahi (İyi huylu ses teli hastalıklarında radyofrekans enerjisi ile ses teli cerrahisi) “ tezi ile KBB uzmanı ünvanını almıştır.


Tek Taraflı Ses Teli Felci

Tek taraflı ses teli felci genellikle geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak gelişir. Ses tellerine giden sinirler beyinden çıktıktan sonra boyunda aşağıya doğru seyrederler göğüs kafesine girip sonrasında boyunda yukarı seyir göstererek ses tellerine giderler. Bu nedenle ses teli felci genellikle beyin-kafatabanı, boyun veya göğüs kafesinden ameliyat geçiren hastalarda gelişir. Bazen de hiç bir neden olmadan ses teli felci gelişebilmektedir. Neden ne olursa olsun hastaların ana şikayetleri ses kısıklığı ve konuşma sırasında nefeslerinin yetmemesidir. Tek taraflı ses teli felcinin tedavisinde temel olarak 3 tedavi yöntemi vardır:

  1. Ses terapisi
  2. Ses teli dolgusu (enjeksiyon laringoplasti)
  3. Ses teli implantı (medializasyon laringoplasti)

Bu 3 tedavi yöntemi hastanın klinik durumuna, hastanın ses beklentisine ve eşlik eden rahatsızlıklarına göre belirlenir. 

Bu videoda kafa tabanı ameliyatı nedeniyle ses teli felci gelişen hastanın ses teli implant ameliyatı öncesi ve sonrası sesi paylaşılmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen ana menüden ses hastalıkları > tek taraflı ses teli felci bölümüne bakınız.

 


İki Taraflı Ses Teli Felci

İki taraflı ses telici hemen her zaman boyundan geçirilen bir ameliyat sonrası (çoğunlukla tiroid ameliyatı sonrası) gelişir. Her iki ses teline giden sinirler gerilmeye veya hasarlanmaya bağlı olarak fonksiyon kaybına uğrarlar. Nefes alma sırasında ses tellerinin açılmasını sağlayan bu sinirlerin iki taraflı hasarlanması nedeniyle hastaların ana şikayeti nefes darlığıdır. Bu hastalara “nefes açma ameliyatı” olarak bilinen “posterior kordotomi” ile ses tellerinin arkasında nefes almalarını sağlayacak bir açıklık oluşturulur. Bu işlem genellikle lazerle yapılır. Bu videoda lazerle nefes açma ameliyatı olan bir hasta paylaşılmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen ana menüden ses hastalıkları > iki taraflı ses teli felci bölümüne bakınız.

 


Mutasyonel Falsetto (Püberfoni)

Mutasyonel Falsetto veya Püberfoni ergenlik sırasında erkek hastaların seslerinde yeterince kalınlaşma olmaması ile karakterize ses bozukluğudur. Hastalar seslerinin tiz, güçsüz ve kadın sesi gibi olmasından şikayetçidirler. Hastaların bir çoğunda ses terapisi ile tatminkar sonuçlar elde edilmektedir. Terapiyle istenilen ses sonucunda ulaşılamayan hastalarda cerrahi ile istenilen sonuca ulaşılmaktadır. Videoda mutasyonel falsetto rahatsızlığı olan bir hastanın ses terapisi ile elde edilen ses sonucu paylaşılmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen ana menüden ses hastalıkları > mutasyonel falsetto bölümüne bakınız.